Mỗi đại biểu Quốc hội chỉ được phát biểu 7 phút ở lần thứ nhất

P. Hoàng

Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Nội quy kỳ họp quốc hội. Theo dự thảo nội quy mới, mỗi đại biểu sẽ được phát biểu 7 phút ở lần thứ nhất. Các đại biểu vắng họp cũng sẽ phải báo cáo rõ lý do.

Theo bản dự thảo Nội quy kỳ họp quốc hội (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp tại kỳ họp; góp ý kiến về nội dung của kỳ họp, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Trong trường hợp không thể dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại các phiên họp, đại biểu Quốc hội gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời gửi đến Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định. Danh sách đại biểu Quốc hội không thể dự kỳ họp Quốc hội được ghi vào Biên bản kỳ họp Quốc hội; danh sách các đại biểu Quốc hội vắng mặt phiên họp được ghi vào Biên bản phiên họp.

Ảnh minh họa

Đại biểu Quốc hội phát biểu tập trung về nội dung của phiên thảo luận; không phát biểu quá hai lần về cùng một vấn đề. Thời gian phát biểu lần thứ nhất không quá 07 phút, lần thứ hai không quá 03 phút; Trong trường hợp đại biểu Quốc hội đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết thì gửi ý kiến bằng văn bản đến Tổng thư ký Quốc hội để tập hợp, tổng hợp.

Phiên họp chất vấn được tiến hành theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trong thời gian không quá 02 phút. Người bị chất vấn trả lời câu hỏi của một đại biểu trong thời gian không quá 05 phút. Trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn.

Chủ tọa có quyền nhắc trong trường hợp đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi không đúng nội dung phiên chất vấn, người bị chất vấn trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Góp ý vào bản dự thảo nội quy kỳ họp, ông Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc quốc hội cho rằng cần ghi rõ khoảng thời gian đại biểu có thể vắng mặt. 

Theo ông Phước, có một số đại biểu chưa thực sự nghiêm túc trong thời gian họp quốc hội, có nhiều đại biểu vắng  mặt và vắng nhiều ngày. Điều này cũng khiến nhiều người trong đoàn đại biểu không hài lòng. Đại biểu Quốc hội là người được dân tin tưởng bầu ra để tham dự các phiên họp thì cần nghiêm túc dự họp.

Ông Ksor Phước đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại và quy định đại biểu Quốc hội  không vắng mặt quá 1/5 thời gian trong 1 kỳ họp và phải có lý do chính đáng.

Đối với thời gian phát biểu của đại biểu, ông Phước đưa ra đề nghị cần ngắt khi đại biểu phát biểu dài quá thời gian quy định và phát biểu sang những nội dung khác chương trình thảo luận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet