Mỗi năm có 1,3 tỷ tấn lương thực bị thất thoát, lãng phí

Phương Anh Linh

Tuyên bố về an ninh lương thực của APEC vào các năm trước luôn nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giảm thất thoát và lãng phí lương thực. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm thất thoát và lãng phí lương thực 10% so với giai đoạn 2011 – 2012.

Ngày 19/8, Hội thảo tăng cường năng lực về “Giảm thất thoát và lãng phí lương thực, hướng tới một hệ thống lương thực APEC bền vững” trong khuôn khổ “Tuần lễ An ninh lương thực” APEC 2017 tại TP. Cần Thơ được tổ chức. Thất thoát và lãng phí lương thực là vấn đề quan trọng, luôn được đưa ra bàn thảo tại các kỳ APEC trước đây.

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), ước tính hiện nay thế giới vẫn còn khoảng 800 triệu người thiếu đói, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương có số người thiếu đói lớn nhất, khoảng 500 triệu người.

FAO ước tính mỗi năm có 1/3 lương thực sản xuất ra phục vụ con người bị mất đi hoặc lãng phí, tương đương 1,3 tỷ tấn, trị giá gần 750 tỷ USD. Nếu cắt giảm được hoàn toàn thất thoát và lãng phí lương thực, phần lương thực thất thoát đủ nuôi sống 2 tỷ người. Chưa kể những tác động tiêu cực tới môi trường của rác thải thực phẩm khi sản xuất nông nghiệp tiêu hao rất nhiều năng lượng, nước, phân bón và làm mất một phần diện tích đất rừng.

Phần lớn lương thực thất thoát xảy ra trong quá trình sau sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản, có liên quan mật thiết đến thiếu cơ sở hạ tầng ở các nền kinh tế đang phát triển, trong khi lãng phí lương thực lại chủ yếu là vấn đề ở khâu tiếp thị và tiêu thụ ở các nền kinh tế phát triển hơn.

Vấn đề giảm thất thoát và lãng phí lương thực cũng được đưa ra thảo luận tại 'Tuần lễ An ninh lương thực" APEC 2017 tại TP. Cần Thơ. 

Tại các kỳ APEC giai đoạn từ năm 2010 – 2016, vấn đề giảm thất thoát và lãng phí lương thực luôn được bàn thảo và đưa ra tuyên bố để hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực của các nền kinh tế APEC. Mục tiêu của Lộ trình an ninh lương thực APEC là đến năm 2020 giảm 10% thất thoát và lãng phí lương thực so với mức thất thoát năm 2011 – 2012.

Bà Gong Xifeng, Trưởng nhóm công tác hợp tác kỹ thuật nông nghiệp APEC (ATCWG), cho rằng cần phải kết hợp các nguồn lực công – tư sẵn có của các nền kinh tế APEC để tìm ra cách thức phù hợp để kéo giảm tổn thất và lãng phí lương thực trong toàn chuỗi.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Kim Long cho biết, ở các nền kinh tế đang phát triển, những hạn chế về cơ sở vật chất và tác động của biến đổi khí hậu là những yếu tố chính gây thất thoát và lãng phí lương thực.

Vì vậy, cần phải có những chính sách khuyến khích đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong chuỗi sản xuất nông sản phẩm, và huy động sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và người tiêu dùng để giảm thất thoát và lãng phí lương thực.

Tại hội thảo, ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho hay, trường sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ giảm tổn thất sau thu hoạch. Hướng tới mục tiêu nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ giảm thất thoát và lãng phí lương thực, cũng như tăng cường liên kết, hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các đối tác đến từ khu vực công, tư, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà quản lý và hoạch định chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực của APEC.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet