Mỗi năm công dân gửi tới Quốc hội 18.000 đơn thư

Tuấn Minh

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết quy định cơ cấu, chức năng của Ban Dân nguyện.

Theo báo cáo, sau khi được thành lập từ tháng 3/2003 đến nay, công tác tiếp công dân của Quốc hội được Văn phòng Quốc hội chuyển giao cho Ban Dân nguyện.

Khi được chuyển giao, Ban Dân nguyện đã phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên và phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp công dân phục vụ kỳ họp Quốc hội tại trụ sở tiếp công dân Trung ương tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 7/2014 đến nay, Ban Dân nguyện đã phân công bộ phận tiếp công dân riêng của Quốc hội tại trụ sở tiếp công dân Trung ương.

“Từ đó đến nay, Ban Dân nguyện đã tiếp và phối hợp tiếp 92.160 lượt công dân, trong đó có 1.226 đoàn đông người. Tính trung bình mỗi năm, Ban Dân nguyện đã tiếp và tham gia phối hợp với các cơ quan tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tiếp khoảng 5.400 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiển cho biết.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết quy định cơ cấu, chức năng của Ban Dân nguyện. (Ảnh: Tuấn Minh)

Đề cập đến việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư và giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát vụ việc cụ thể, ông Hiển cho biết, trong giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 12/2015, Ban Dân nguyện đã tiếp nhận, phân loại, cập nhật 244.984 đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; trong đó chuyển đến Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu 188.762 đơn; nghiên cứu, xử lý 31.616 đơn, trong đó chuyển 8.481 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận được kết quả, báo cáo về 3.056 vụ việc, đạt 36.03%.

Theo ông Hiển, mặc dù số lượng đơn, thư của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hàng năm là rất lớn (khoảng 18.000 đơn, thư mỗi năm) nhưng đều được Ban Dân nguyện tiếp nhận, phân loại, chuyển kịp thời đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ban Công tác đại biểu để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, đối với đơn thư thuộc trách nhiệm xử lý của Ban Dân nguyện, đơn thư qua tiếp công dân và đơn thư do lãnh đạo Quốc hội giao, Ban Dân nguyện đã nghiên cứu, thu thập hồ sơ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khảo sát để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết lại hoặc báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát. Kết quả là sau giám sát, nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết lại.

Cũng theo ông Hiển, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập các Đoàn giám sát việc giải quyết đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, trên cơ sở nghiên cứu văn bản giải quyết, khiếu nại của công dân, Ban Dân nguyện đã phát hiện nhiều vụ việc giải quyết chưa đúng quy định, thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đã kiến nghị Đoàn giám sát tiến hành hoạt động giám sát việc giải quyết đối với 57 vụ việc khiếu nại kéo dài, trong đó có có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết lại, bảo đảm quyền, lợi ích của công dân, chấm dứt khiếu nại.

Đề cập đến việc giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Ban Dân nguyện đã tập trung nghiên cứu các vụ việc công dân khiếu nại dài ngày ở Hà Nội, đề xuất biện pháp giải quyết và đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 11 và đã có văn bản kiến nghị Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện.

Theo ông Hiển, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Trưởng Ban Dân nguyện được Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công chủ trì tổ chức Đoàn của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (từ năm 2005 - 2007) trên phạm vi cả nước.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đoàn giám sát làm việc với 11 bộ, ngành ở trung ương; 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 2 Quân khu.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, các bộ, ngành và kết quả nghiên cứu báo cáo và văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo của 64 tỉnh, thành phố và 26 bộ, ngành ở trung ương, Ban Dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Tư pháp xây dựng dự thảo và hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và gửi đến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII.

"Kết quả giám sát đã đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng như việc tổ chức thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, các địa phương; nêu rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm phát sinh khiếu nại, tố cáo cũng như những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới“, ông Trưởng Ban Dân nguyện cho biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet