Mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM thanh kiểm tra gần 50 doanh nghiệp

Phương Anh Linh

Nửa đầu năm 2017, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được tổng cộng 120.169 tỷ đồng, đạt 50,30% dự toán năm.

Cục Thuế TP.HCM vừa có báo cáo đánh giá công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng qua, đơn vị này đã thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 120.169 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ và đạt 50,3% dự toán năm.

Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 64.506 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và đạt 43% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29.177 tỷ đồng, thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 24.831 tỷ đồng.

Bình quân mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM thanh, kiểm tra gần 50 DN. (Ảnh minh hoạ) 

Nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước như tiền sử dụng đất; lợi nhuận sau thuế; phí, lệ phí cân đối ngân sách; thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ…

Trong khi đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước chỉ đạt 10.497 tỷ đồng, giảm 9,69% so với cùng kỳ và đạt 40% dự toán năm. Cụ thể, thu từ các DN nhà nước Trung ương được 7.221 tỷ đồng, giảm 7,37%; thu từ các DN nhà nước địa phương được 3.277 tỷ đồng, giảm 14,4%.

Trong 6 tháng qua, Cục Thuế TP.HCM đã thanh kiểm tra 8.728 DN (tỷ lệ 48,4 DN/ngày), với số thuế truy thu và phạt khoảng 2.041 tỷ đồng. Kế hoạch cả năm 2017, Cục Thuế TP.HCM dự toán thu ngân sách 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet