Nhìn bề ngoài không thể biết, chỉ còn cách là lấy thân mình làm phép thử xem bác sĩ có phải yêu râu xanh không.

Theo 24h.com.vn