Một quận có 267 điểm giữ trẻ không phép

Bạch Dương

Trong buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND TPHCM với quận Thủ Đức, Đoàn đã phát hiện hơn 200 điểm giữ trẻ không phép.
Chăm sóc trẻ 6-18 tháng tại Mầm non Sơn Ca

Theo Phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức, toàn quận hiện còn 267 điểm giữ trẻ gia đình chưa được cấp phép với số trẻ là 827 trẻ. Trong đó chỉ có 12 giáo viên nhưng có đến 49 bảo mẫu và 260 nhân viên không có chuyên môn.

Bên cạnh đó, hiện nay tại quận Thủ Đức, số trường lớp công lập cả quận chỉ đáp ứng được 40% tổng số trẻ trong độ tuổi và 60% số trẻ còn lại phải theo học ở các trường mầm non tư thục và nhóm lớp mầm non. Trong khi đó, các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại quận hiện nay vẫn còn thiếu tới 200 giáo viên.

Quận cũng có 3 trường là Mầm non Sơn Ca, Hoa Mai và Trường mầm non Linh Xuân nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi nhưng đến nay cũng đã quá tải do nhu cầu phụ huynh gửi trẻ quá đông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet