Một số đề xuất của Học viện BCVT khi chuyển đổi cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Sáng 10/3, Học viện Bưu chính Viễn thông đã tổ chức buổi báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) về triển khai cơ chế hoạt động của Học viện BCVT theo Quyết định số 222/QĐ-TTg/CP.

Buổi báo cáo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cũng như Vụ chức năng và Ban lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Buổi báo cáo về triển khai cơ chế hoạt động của Học viện BCVT theo Quyết định số 222/QĐ-TTg/CP.

Tại buổi báo cáo, Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện CNBCVT) cũng nêu ý kiến: Để triển khai một cách có hiệu quả Quyết định 222/QĐ-TTg, Học viện cũng báo cáo và kính đề nghị lãnh đạo Bộ TTTT, các Vụ chức năng của Bộ TTTT ủng hộ, hướng dẫn chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ chế cho Học viện triển khai thực hiện:

Cho phép Học viện, triển khai xây dựng dự thảo, đề xuất trình Bộ TTTT phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động chính thức của Học viện để phù hợp với quyết định 222/QĐ-TTg và Nghị quyết số 77/NQ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP.

1. Học viện dự kiến hoàn thiện trình Bộ TT&TT xem xét Dự thảo Quy chế trước ngày 31/3/2016. Học viện rất mong Bộ TT&TT xem xét, tạo điều kiện thẩm định để phê duyệt ban hành cho Học viện áp dụng chính thức từ tháng 5/2016.

2. Trong khi Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Học viện chưa được ban hành, Học viện báo cáo kính đề nghị Bộ TT&TT xem xét cho Học viện:

Trong khi Học viện chưa hoàn thành thủ tục thành lập Hội đồng Học viện theo Quyết định 222/QĐ-TTg và các quy định liên quan, các công tác quan trọng theo phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Học viện sẽ được Học viện báo cáo xin ý kiến của Đảng ủy Học viện, báo cáo xin ý kiến Bộ TT&TT.

Cho phép Học viện/ Giám đốc Học viện chủ động kí các quyết định cử CBVC đi báo cáo, dự hội thảo, hội nghị khoa học và đào tạo ở nước ngoài.

3.Hướng dẫn hỗ trợ Học viện triển khai xây dựng, trình và phê duyệt một số vấn đề cụ thể: Đơn giá tiền lương; phân cấp quản lí tài sản và đầu tư, mua sắm; Xác định khấu hao và phấn bố khấu hao; Cơ chế liên doanh, liên kết và kinh doanh dịch vụ; Thuê tư vấn quản lí dự án để tiếp tục triển khai các dự án dở dang.

4. Đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ Học viện trong việc đăng kí, chuyển tiếp hạng đơn vị sự nghiệp theo quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2015 của Thủ tướng chính phủ và Nghị định số 204/2004 ngày 14/2/2014 của Chính phủ.

5. Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ TT&TT sớm xem xét cho phép Đảng ủy Học viện thành lập Văn phòng Đảng ủy, phân cấp cho Đảng ủy Học viện thêm một số thẩm quyền của Đảng ủy cấp trên cơ sở như trước đây Đảng ủy Học viện đã được Đảng ủy Tập đoàn VNPT phân cấp.

Cũng theo đó, Phó Giám đốc Học viện BCVT Vũ Tuấn Lâm chia sẻ: “Giống như các trường khác, Học viện được phép phân cấp, tự chủ/ tự chịu trách nhiệm theo đúng Nghị quyết 77/ NQ-CP vận hành tài chính theo cơ chế doanh nghiệp nên công tác tài chính của Học viện cũng cần thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế tự chủ”.

Cũng theo ông Vũ Tuấn Lâm, Bộ TT&TT cũng rà soát đánh giá lại quy mô các dự án và tăng cường đầu tư cho Học viện, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn tài chính đầu tư có hiệu quả. 

Theo đề án đổi mới Học viện mức học phí tối đa cho đào tạo đại học chính quy là 15 triệu đồng/năm giai đoạn 2016-2017. Học viện cũng tính toán và công khai mức học phí với từng nhóm ngành, từng chuyên ngành trước khi tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet