MTTQ các cấp cam kết không tham nhũng, minh bạch và triệt để tiết kiệm

N. Huyền

Đây là ý kiến của Chủ tịch UBTW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) năm 2016 diễn ra sáng nay 15/12.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Trước đó, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố Vũ Hồng Thanh (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc - MTTQ TP Hà Nội)  đã thay mặt các thành phố báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2016. 

Cụ thể, Ủy ban MTTQ VN các thành phố trong cụm đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, nghị quyết Thành ủy, HĐND ở các địa phương phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng; phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đẩy mạng cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng TP năm 2016.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và kiến nghị, đề xuất với Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam một số nội dung như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ…

Đặc biệt, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN đề xuất với Ban Tổ chức TW Đảng, Bộ Nội vụ tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ cho PCT UB MTTQVN cấp tỉnh lên tương đương với Trưởng ban của HĐND và Giám đốc Sở, mức phụ cấp chức vụ của Ủy viên TT UBMTTQ cấp tỉnh lên tương đương với Phó ban của HĐND…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBTW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: 5 thành phố là nơi có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất nhưng cũng là những nơi nhiều vấn đề thành nguy cơ diễn biến phức tạp, chính vì thế hoạt động của MTTQ VN góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Đánh giá cao hoạt động trong năm 2016 của cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBTW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá, 5 thành phố đã triển khai quyết liệt chương trình hoạt động đã được thông qua đặc biệt có sự đổi mới trong công tác truyền thông, chương trình xây dựng nông thôn mới…

“Có nhiều hoạt động mà 5 thành phố đã triển khai đồng loạt có tính chất đồng khởi; một số mô hình mới (tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường) - khẳng định các tôn giáo khác nhau nhưng có nhiệm vụ chung bảo vệ môi trường”- Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.  

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết thêm, TW MTTQ Việt Nam đã làm việc với 5 tổ chức Chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam và Hội cựu chiến binh Việt Nam) và dự kiến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới.

Cụ thể, liên quan đến hệ thống hoạt động của MTTQ VN các cấp đặt ra mục tiêu trong sạch vì dân và trân trọng cống hiến. Theo đó, Cơ quan MTTQ VN các cấp và 5 tổ chức chính trị xã hội cam kết không tham nhũng, minh bạch và triệt để tiết kiệm. Khi triển khai NQ này MTTQ sẽ có những đầu việc rất cụ thể trong đó có danh mục những việc không được làm, và làm ngay dự kiến sẽ áp dụng ngay trong năm 2017 trong hệ thống MTTQ VN.

Chủ tịch UBTW MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, theo chức năng nhiệm vụ của mình, trong năm 2017 MTTQ sẽ tổ chức Giám sát cấp quốc gia với 4 nội dung dự kiến: Giám sát kết quả triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; giám sát đảm bảo ATTP; MTTQ chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh, ngành nội vụ giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân và Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công ở 4 cấp (xã, quận - huyện, - tỉnh thành phố và TƯ); giám sát thực hiện NQ TƯ 6 về đổi mới căn bản về giáo dục và đào tạo.

“Hy vọng 5 thành phố sẽ là những địa phương đi đầu thực hiện việc giám sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối sử dụng dịch vụ công” – Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet