Mua nợ xấu bằng tiền mặt, VAMC liệu có đủ tiền?

Nguyễn Tuân

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa cho biết, trong năm 2016 VAMC sẽ lần đầu tiên mua nợ xấu bằng tiền mặt.

Mục đích của VAMC là để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, hỗ trợ các ngân hàng có nguồn tài chính để thúc đẩy cho vay, thay vì việc phát hành trái phiếu đặc biệt như trước đây.

Theo cơ chế hiện nay, VAMC phát hành các trái phiếu đặc biệt để đổi lấy nợ xấu mà không mua nợ xấu bằng tiền mặt. Việc VAMC trả bằng tiền mặt thay vì các trái phiếu đặc biệt là một bước tiến lớn, là định hướng xác định giá nợ xấu trên thị trường thứ cấp, và cho thấy ít nhất các ngân hàng đã hoàn thành xử lý một lượng nợ xấu nhất định.

Mặc dù vậy, quy mô của biện pháp này chưa được công bố và còn gây nhiều hoài nghi do quy mô nợ xấu của nền kinh tế là rất lớn trong khi VAMC thiếu nguồn lực cần thiết để giải quyết.

Trao đổi với PV Infonet, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng “Việc VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt là rất tốt cho quá trình xử lý nợ xấu, góp phần tao ra cơ chế thị trường mua bán bằng “tiền tươi thóc thật”, tuy nhiên vấn đề là VAMC có đủ tiền để mua nợ xấu hay không, hay chỉ là bước đầu tạo ra chất xúc tác về sau”.

VAMC sẽ lần đầu tiên dùng tiền mặt để xử lý nợ xấu. Ảnh: NT

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán HSC thể hiện sự lạc quan về kết quả xử lý nợ xấu khi cho rằng việc VAMC hay một bên thứ ba khác tiến hành bất kỳ thương vụ mua nợ xấu nào với quy mô và phạm vi nhất định sẽ là bằng chứng phản ánh quá trình xử lý nợ xấu đã gần như hoàn tất. Bởi vì sẽ không một ngân hàng nào đồng ý bán nợ xấu nếu họ chưa biết mệnh giá mà khoản nợ xấu ấy sẽ được thị trường thứ cấp chấp thuận mua là bao nhiêu. Nếu không, ngân hàng đó sẽ phải trích lập dự phòng cho thương vụ đó.

Thực tế từ trước đến nay các thương vụ bán nợ xấu là không phổ biến, điều đó cho thấy các ngân hàng lựa chọn giải quyết trực tiếp với các chủ nợ hoặc chưa hoàn thành trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản nợ xấu mà ngân hàng đang xem xét bán cho VAMC hoặc bên thứ ba.

Quá trình này càng sớm diễn ra sẽ có những tác động tích cực và đánh dấu sự hoàn tất của quá trình xử lý nợ xấu. Mặc dù chỉ riêng quá trình này có thể sẽ kéo dài một vài năm. Trong khi đó, vẫn không có bất kỳ nhận định nào về thời điểm tiến hành phiên đấu giá thực tế đầu tiên số nợ xấu đã hoán đổi với VAMC, là một bước quan trọng khác cho thấy quá trình xóa nợ xấu đã bắt đầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet