Mức đóng Bảo hiểm y tế cho chiến sĩ Công an nhân dân?

Tiến Dũng

Dưới đây là hướng dẫn về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế và cấp, quản lý thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an mới đăng tải nội dung hướng dẫn về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế và cấp, quản lý thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo đó, vào ngày 28/12/2015, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế và cấp, quản lý thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân (CAND).

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm: Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế; Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Trong đó Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là thân nhân cán bộ, chiến sĩ) thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ của cán bộ, chiến sĩ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; người nuôi dưỡng hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ

Vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ chưa đủ 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật. Thành viên khác trong gia đình mà cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế như sau: Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng. Số tiền ngân sách nhà nước đóng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế và mức lương cơ bản tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở thì số tiền ngân sách nhà nước đóng được điều chỉnh từ ngày áp dụng mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở mới.

Bên cạnh đó Thông tư còn quy định về cấp thẻ, mẫu thẻ, mã số, giá trị, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế; thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2016 và thay thế cho Thông tư 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong CAND.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet