Mức lương bình quân của nhân viên ACB là hơn 21 triệu đồng/tháng

Ngân Giang

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017 đạt 2.004 tỷ đồng, hoàn thành 90,88% kế hoạch cả năm.

Kết quả này đến từ cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt tăng 12% và 13,03% so với đầu năm. ACB cũng ghi nhận một khoản lợi nhuận không thường xuyên lớn từ thu hồi nợ xấu, nhờ vậy tổng thu nhập ngoài lãi tăng 382,78%.

Cụ thể, cho vay khách hàng tăng 12,90% so với đầu năm, đạt 184,47 nghìn tỷ đồng so với hạn mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2017 của NHNN là 20%. ACB vẫn tập trung vào đẩy mạnh cho vay ngắn hạn hơn là cho vay trung và dài hạn.

Theo kỳ hạn, cho vay ngắn hạn đạt 99,33 nghìn tỷ đồng, tương đương 53,85% tổng dư nợ; Cho vay trung và dài hạn là 85,13 nghìn tỷ đồng, tương đương 46,15% tổng dư nợ.

Theo loại tiền, cho vay khách hàng bằng VND là 175,09 nghìn tỷ đồng, tương đương 94,92% tổng dư nợ. Cho vay khách hàng bằng USD đạt 9,37 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,08% tổng dư nợ.

Theo đối tượng khách hàng, cho vay cá nhân chiếm 53,91% tổng dư nợ. Theo ngành, cho vay ngành BĐS và xây dựng tăng mạnh nhất 15,10% so với đầu năm đạt 12.124 tỷ đồng và chiếm 6,67% tổng dư nợ; cho vay ngành sản xuất và chế biến cũng tăng 9,44% so với đầu năm đạt 23.220 tỷ đồng và chiếm 12,8% tổng dư nợ.

Tiền gửi khách hàng tăng 13,03% so với đầu năm, đạt 234,03 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 198,75 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,97% tổng tiền gửi khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn đạt 35,17 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,03% tổng tiền gửi khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí hoạt động tăng 28,71% so với cùng kỳ lên 4.490 tỷ đồng. Tuy nhiên ACB đã hạch toán 667 tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản vay của nhóm 6 công ty liên quan đến “Bầu” Kiên vào chi phí hoạt động. Theo đó, nếu bỏ 667 tỷ đồng chi phí dự phòng trên thì chi phí hoạt động từ hoạt động kinh doanh chính chỉ là 3.822 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ. Trong đó:

1.951 tỷ đồng là chi phí lương, tăng 6,68% so với cùng kỳ với số lượng nhân viên tại thời điểm cuối quý 3/2017 tăng 4,69% so với cùng kỳ lên 10.108 người. Như vậy, mức lương bình quân mỗi nhân viên ACB là 21.446.149 đồng/tháng.

Trong khi đó, chi phí tài sản chỉ tăng 2,63% so với cùng kỳ lên 735 tỷ đồng; Chi phí quản lý khác tăng 18,54% so với cùng kỳ lên 935 tỷ đồng; Phí bảo hiểm tiền gửi khách hàng tăng 24,06% so với cùng kỳ lên 192 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng cũng tăng 165,04% so với cùng kỳ lên 1.491 tỷ đồng. Cụ thể, ACB trích lập 1.225 tỷ đồng, tăng 302,78% so với cùng kỳ, dự phòng cho vay khách hàng; 265 tỷ đồng là dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC, tương đương 20% của 1.410 tỷ đồng giá trị sổ sách trái phiếu VAMC. Theo đó ACB đã trích lập lũy kế 683 tỷ đồng, tương đương 48,46% giá trị sổ sách của số trái phiếu VAMC đang nắm giữ.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 1,05% so với mức 0,87% tại thời điểm cuối năm 2016. ACB đã xóa 176 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm 2017. Số nợ xấu tuyệt đối tăng thêm 493 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet