Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1/01/2015 là 7,54%.
Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1/01/2015 là 7,54%. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo thông báo 418/TB-BHXH ngày 6/02/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2014, mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1/01/2015 là 7,54% (0,628%/tháng).

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội các năm trước 2015 như sau:

- Từ 01/01/2012: 1,183%/tháng (14,2%/ năm)

- Từ 01/01/2013: 0,988%/ tháng (11,86%/năm)

- Từ 01/01/2014: 10,45% (căn cứ vào thông báo số 498/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14/02/2014)

Ngọc Khánh