Mục tiêu của chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

Khánh Chi

Theo quyết định số 229/QĐ-TTg về Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" với mục tiêu giảm số người hút thuốc lá.

Cụ thể, theo quyết định mục tiêu chung đó là giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong một số nhóm đối tượng như thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): Từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020; nam giới từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020; nữ giới: Xuống dưới 1,4% năm 2020.

Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet