Mục tiêu của Học viện Công nghệ BCVT khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 222/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Học viện Công nghệ BCVT tổ chức hội nghị báo cáo về triển khai quyết định 222/QĐ-TTg của Chính phủ

Theo đó, về căn bản , Học viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 với một số mục tiêu như:

Về mục tiêu chung: Phát triển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo mô hình của các trường ĐH trên thế giới với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao trên cơ sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông xã hội; đảm bảo các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại học viện.

Về mục tiêu cụ thể: Học viện còn hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên trúng tuyển đầu vào, đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng cao hơn quy định theo cam kết được công bố của Học viện. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ, được rèn luyện kĩ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức.

Học viện sẽ phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin và truyền thông của xã hội.

Bên cạnh đó phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với nguồn lực của Học viện, chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao, theo đặt hàng, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học và sau đại học.

Học viện cũng chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, tăng nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Cũng như tăng cường hợp tác quốc tế đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và đẩy mạnh hoạt động và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó là hoàn thiện mô hình quản lý , cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý doanh nghiệp, ứng dụng phương thức quản lý tiên tiến để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của học viện. Học viện cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của trường đại học công lập với các chính sách học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng sinh viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Học viện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet