Mục tiêu đến năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 8.000 tỉ đồng

Nguyễn Duyên

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thống nhất thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đáng chú ý, Phú Yên phấn đấu đến năm 2020, thu ngân sách đạt 8.000 tỷ đồng và sẽ vào top 10 của cả nước về chỉ số cạnh tranh.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”. Để mục tiêu này trở thành hiện thực vào năm 2020, bên cạnh đẩy mạnh các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, việc thường xuyên, liên tục thực hiện nghiêm túc Quy định 101 sẽ là biện pháp quan trọng để cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Phú Yên đã xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đáng chú ý, là mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thu ngân sách đạt 8.000 tỷ đồng và sẽ vào top 10 của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Đến năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 8.000 tỉ đồng.  

Đảng bộ tỉnh Phú Yên xác định: Phú Yên hiện vẫn là tỉnh còn khó khăn, ngân sách thu hàng năm của tỉnh tương đối khá, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng nhu cầu khoảng 45%, còn lại khoảng 55% là nguồn hỗ trợ từ Trung ương. Trong chương trình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, chúng ta phấn đấu sẽ thu ngân sách 8.000 tỉ vào năm 2020. Đảng bộ tỉnh Phú Yên hiện đang cân nhắc 3 kịch bản, kịch bản thứ nhất là Phú Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình thường, tức là nền kinh tế của tỉnh sẽ tăng trưởng khoảng 17%, dự báo đến cuối năm 2015 Phú Yên sẽ có khoản thu ngân sách khoảng 3.000 tỉ đồng. Với tốc độ tăng 17% thì đến cuối nhiệm kỳ (năm 2020) thu ngân sách của tỉnh sẽ trên 6.000 tỉ đồng. Kịch bản thứ hai là Phú Yên có Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô và chỉ cần phát huy khoảng 50% công suất thì đến năm 2020 chúng ta sẽ thu ngân sách khoảng 10.000 tỉ đồng. Kịch bản thứ ba là Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô phát huy đầy đủ công suất của mình thì nguồn thu ngân sách của Phú Yên sẽ giống như tỉnh Quảng Ngãi bây giờ.

Dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô có kinh phí đầu tư rất lớn, và nhà đầu tư đã rất thận trọng, chọn lựa những công nghệ, thiết bị hết sức tiên tiến để đầu tư. Đến nay, Phú Yên đã khởi công xây dựng cảng Bãi Gốc vào tháng 9/2014 và công tác giải phóng mặt bằng 134ha ở khu vực cảng và 404ha ở khu vực nhà máy cơ bản hoàn thành. Phú Yên hiện đang phối hợp với nhà đầu tư quyết tâm cùng hành động và Tỉnh ủy sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để sớm đưa Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô đi vào hoạt động và xem đây là một chiến lược quan trọng và là một trong những giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Phấn đấu vào top 10 của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh

Chỉ số năng lực cạnh tranh là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố trong cả nước về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh (là chỉ số cho sự hài lòng đối với người dân). Đây là một yêu cầu rất lớn đối với lãnh đạo các cấp, các ngành nói riêng và cán bộ, công chức nhà nước nói chung của tỉnh. Đảng bộ tỉnh Phú Yên xác định, cần phải có chương trình hành động nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân. Trong đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sẽ có một chương trình hành động hết sức cụ thể. Lãnh đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải cùng vào cuộc đồng bộ, để mang đến sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sự hài lòng của người dân. Đây cũng chính là thước đo hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thống nhất thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp khả thi trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 12,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.400 USD, trong đó khu vực nông thôn đạt khoảng 2.200 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt khoảng 1 tỉ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 120.000 đến 130.000 tỉ đồng; thu ngân sách đến năm 2020 đạt khoảng 8.000 tỉ đồng...

Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng đã xác định bốn giải pháp đột phá: Một là, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên và xúc tiến đầu tư các dự án lớn về du lịch; tạo điều kiện để Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hai là, tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Ba là, tập trung thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Bốn là, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở, lành mạnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội:

" Trong phát triển kinh tế, Phú Yên cần tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Triển khai thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ưu tiên các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. Chú trọng phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế như: công nghiệp lọc - hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông - lâm - thủy sản, tân dược, dệt may… Trước mắt, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai và sớm đưa Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô và một số dự án du lịch quy mô lớn vào hoạt động, tạo bước phát triển đột phá cho tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet