Mục tiêu đưa Khánh Hòa phát triển trở thành tỉnh giàu đẹp

PV

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ngày 22/9, Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu tại đại hội ghi nhận những thành tựu quan trọng, chỉ ra những hạn chế yếu kém của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh 5 vấn đề để đại hội cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn. Báo Infonet.vn xin được trích dẫn 5 vấn đề được Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thứ nhất, cần nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã và đang được xây dựng tạo liên kết, giao lưu thuận lợi cả đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không tạo điều kiện quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển. Tại Đại hội này, Đảng bộ Khánh Hòa cần thảo luận, phân tích kỹ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, du lịch ngày càng sâu rộng để xây dựng quyết tâm cao, đặt ra giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả phấn đấu đạt mục tiêu trên.

Trong phát triển kinh tế, xã hội, cần quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là “phát triển nhanh nhưng bền vững”, từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế với hàm lượng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần hết sức chú trọng và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, kết hợp giữa phát triển chiều rộng với phát triển chiều sâu, khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng cho phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch. Chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình xây dựng Đặc khu Kinh tế tạo động lực mới kích thích phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Thứ hai, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước, thông tin... ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông hàng không và hàng hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển du lịch, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động liên kết với các tỉnh lân cận để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, bảo đảm thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thứ ba,
về đổi mới giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Trong những năm tới cần tiếp tục quan tâm để giáo dục - đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực xã hội, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Tiếp tục chăm lo, đào tạo và đổi mới công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, xem đây là một khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm nghèo 1,5 - 2%/năm. Chú trọng phát triển văn hóa, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của người dân, người nông dân, phấn đấu đến năm 2020 đạt 55 - 60% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế với giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thứ năm, cần đặc biệt coi trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng của cả hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, đồng thuận trong dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng hào hùng, với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong nhiệm kỳ tới Khánh Hòa sẽ sớm phát triển trở thành tỉnh giàu đẹp, phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet