Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn "kéo" công nông

Bá Quỳnh

Infonet -Xe công nông chở lợn đi nghênh ngang trên đường đồng thời dùng dây cáp  kéo theo sau một chiếc xe công nông, nữ sinh đi xe máy đèo 5 phóng vù vù trên quốc lộ
Xe công nông chở lợn nghênh ngang nối dây cáp  kéo theo rơ-mooc là một chiếc công nông thứ 2, nữ sinh đi xe máy chở 5 không mũ bảo hiểm phóng vù vù trên quốc lộ… là những hình ảnh phản cảm khi tham gia giao thông.

Phóng viên báo điện tử Infonet ghi lại những hình ảnh quái chiêu này trên đường:

Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Năm nữ sinh trên một chiếc xe "tăng" (Ảnh chụp tại địa phận xã Đồng Quang, Quốc Oai, HN)
Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Đèo hàng thế này mới cân (Ảnh chụp trên đường Giải Phóng, HN)
Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Xe công nông chở lợn đi nghênh ngang trên đường đồng thời dùng dây cáp  kéo theo sau một chiếc xe công nông
Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn

Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Xe lam chở sắt "phi thân" trên đường 
Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Mì tôm đè đầu tài xế
Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn


Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Xe lái kiểu này mới "độc"


Muôn kiểu giao thông VN: Xe công nông chở lợn, lợn
Buôn có bạn, bán có phường (Ảnh chụp trên phố Huế, HN)
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet