Muốn thay đổi thái độ phục vụ của bác sĩ, cần nâng cao thu nhập

P.Thuý

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong dịp tiếp xúc với báo chí dịp cuối năm 2016 vừa qua.
Cần tăng thu nhập cho bác sĩ để họ có thể yên tâm và thay đổi thái độ làm việc
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, song song với các biện pháp giảm tải, cần cần điều chỉnh, tăng thêm thu nhập cho bác sĩ. 

“Có thực mới vực được đạo”, việc triển khai đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế phải được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Bộ Y tế đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc tại các bệnh viện; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại...

Quan tâm, triển khai thực hiện lộ trình nâng giá viện phí, điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Đổi mới cơ chế tài chính tại các bệnh viện, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính. 

Hướng dẫn, yêu cầu các bệnh viện quan tâm đời sống vật chất cho cán bộ y tế. Song song với việc triển khai tăng thu nhập, các bệnh viện phải sát sao, yêu cầu cán bộ y tế có thái độ phục vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm với quyền lợi của từng cá nhân. Có tổ chức khen thưởng động viên kịp thời để cán bộ y tế hăng say làm việc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet