Muốn trở thành NĐT chiến lược, phải có cùng ngành nghề với DN cổ phần hóa

Ngân Giang

Theo Dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính soạn thảo về chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần khi doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa sẽ phải chịu thêm điều kiện.

Cụ thể, tại điều 6, Dự thảo Nghị định quy định, nhà đầu tư chiến lược phải là nhà đầu tư có cùng ngành nghề kinh doanh chính với doanh nghiệp cổ phần hóa. Thêm vào đó, phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hai năm gần nhất (tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần) có lãi và vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất (được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập) phải đảm bảo có đủ nguồn để mua số lượng cổ phần đăng ký.

Dự thảo nghị định cũng quy định các nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện đấu giá với nhau trên Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện bán đấu giá sau cuộc đấu giá công khai. Đặc biệt, số lượng nhà đầu tư chiến lược tại mỗi doanh nghiệp không còn bị khống chế ở con số ba đơn vị như lâu nay.

Trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua thì doanh nghiệp sẽ không tổ chức bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược mà chuyển sang bán đấu giá công khai cùng với các nhà đầu tư thông thường khác.

Nghị định mới này sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tìm được các đối tác chiến lược phù hợp để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, và đặc biệt là giúp quá trình cổ phần hóa trở nên minh bạch, công khai, không gây thất thoát vốn Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet