Các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất từ Mỹ, Châu Âu và Nga phân chia thị trường vũ khí thế giới. Tờ Quan điểm (Nga) đã thể hiện mối quan hệ và biến động doanh thu bán vũ khí của các đối thủ lớn qua Infografics dưới đây.Thị phần xuất khẩu vũ khí trên thế giới.

Đào Cảnh