Năm 2015, Cục IV Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 138 đơn thư

Nhân Chi

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, năm 2015, Cục IV, Thanh Tra Chính phủ, đã tiếp nhận 138 đơn thư, trong đó, Cục đã xem xét, cho ý kiến, giao các đơn vị giải quyết 100% đơn thư theo thẩm quyền.

Theo tổng kết, năm 2015, Cục IV đã  triển khai tuyên truyền, giám sát các đề án đoạt giải VACI năm 2014 tại nhiều tỉnh, thành phố; giới thiệu về cuộc thi VACI năm 2015; làm việc với Ngân hàng Thế giới để chuẩn bị khảo sát về xung đột lợi ích.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Cục đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với việc chấp hành pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; ban hành kết luận thanh tra tại Công ty Bảo Việt nhân thọ Ninh Bình, kết luận kiểm tra tại Thông tấn xã Việt Nam, qua đó kiến nghị nhiều vấn đề tồn tại yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục. Ngoài ra, Cục đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại 8 tỉnh, 2 bộ.

Lễ tổng kết Công tác Cục IV (Nguồn Thanh tra Chính phủ)

Ngoài ra, năm 2015, Cục IV đã tích cực, chủ động triển khai công tác theo phân công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Cục IV cũng chủ trì, phối hợp và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhiệm vụ tới đây, năm 2016, Cục tập trung hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; phối hợp Bô Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Liên tịch quy định về thành lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo phát hiện tham nhũng; xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 để Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV; xây dựng Đề án hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet