Năm 2015, nhiều kết quả nghiên cứu về điện hạt nhân được đưa vào ứng dụng.

Vân Hải

Năm 2015, có nhiều kết quả nghiên cứu bước đầu về điện hạt nhân của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Vinatom) được đưa vào ứng dụng.

Báo cáo của Vinatom cho biết, trong năm 2015, Vinatom tập trung thúc đẩy hoạt động “nghiên cứu khoa học và ứng dụng”, phát động “ngày sinh hoạt khoa học trong tuần” để trao đổi học thuật trong các nhóm nghiên cứu của Viện.

2015 cũng là năm kết thúc các đề tài độc lập cấp Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các đề tài thuộc chương trình KC-05. Nhiều kết quả nghiên cứu bước đầu được đưa vào ứng dụng.

Cụ thể là việc lựa chọn công nghệ cho hai Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Nghiên cứu thiết kế cơ sở hai Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Thiết bị quan trắc cảnh báo môi trường; Thiết bị chụp cắt lớp điện toán dầu khí…

Cùng trong năm này, Vinatom đã kiện toàn hoạt động của Trung tâm Đào tạo; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Chương trình NEST)… Viện đã cử nhiều cán bộ đi đào tạo ở các nước phát triển năng lượng nguyên tử, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ XI và các hội thảo khoa học quan trọng khác.

Đặc biệt, Viện đã cùng đối tác Nga (ROSATOM/ASE), hoàn thành Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (Pre - FS) của dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, đang trình các cấp xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm cho thành phần phía Nam của Trung tâm với lò phản ứng nghiên cứu mới.

Tuy nhiên, kinh phí do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học & công nghệ còn hạn chế, đặc biệt kinh phí đối với các nhiệm vụ cấp cơ sở, trong khi đó các đơn vị lại triển khai dàn trải các đầu việc dẫn đến một số nhiệm vụ thực hiện gặp khó khăn.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet