Năm 2016, bố trí hơn 600 tỉ từ ngân sách TƯ thanh toán cho dự án Ngã Ba Huế

HẢI CHÂU

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhất trí báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sử dụng 10% nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT để thanh toán hơn 600 tỉ đồng trong năm 2017 cho nhà đầu tư dự án BT Ngã Ba Huế

 

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, ngày 28/8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ GTVT, KH-ĐT, Tư pháp; Văn phòng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng và nhà đầu tư Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam về việc thanh toán vốn cho Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế (TP Đà Nẵng, gọi tắt là dự án Ngã Ba Huế).

Dự án BT Ngã Ba Huế đã được đưa vào khai thác thác từ ngày 29/3/2015

Hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 29/3/2015, dự án Ngã Ba Huế được Chính phủ chấp thuận cho đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, hoàn trả bằng tiền từ nguồn vốn bố trí cho Bộ GTVT từ năm 2017 đến năm 2020. Do vậy, việc hoàn trả cho dự án là nhiệm vụ của ngân sách trung ương. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến nay, dự án này vẫn chưa được Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT bố trí vốn để thanh toán trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

Ngày 28/9/2016, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: "Giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT khẩn trương xem xét, bố trí nguồn vốn hoàn trả cho dự án Ngã Ba Huế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020". 

Trên cơ sở phân tích những nội dung liên quan, tại cuộc họp hôm qua 28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận chủ trương chung là phải bố trí vốn hoàn trả cho dự án Ngã Ba Huế theo đúng kế hoạch đã cam kết với nhà đầu tư từ năm 2017-2020, bắt đầu từ năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhất trí báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và Bộ GTVT trình Chính phủ xem xét sử dụng 10% nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT để thanh toán hơn 600 tỉ đồng trong năm 2017 cho nhà đầu tư.

Số vốn còn lại thanh toán từ năm 2018 đến 2020 từ nguồn 10% dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ GTVT được yêu cầu cân đối điều chỉnh trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 để có vốn thanh toán cho dự án, đồng thời phải lập thủ tục bổ sung dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet