Năm 2016 sẽ có hướng dẫn thực hiện viện phí với người không có thẻ BHYT

An Nhiên

Tại TPHCM, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác truyền thông y tế, trong đó có nhấn mạnh đến việc áp dụng giá dịch vụ y tế khám bệnh.
Mức viện phí mới sẽ khuyến khích người dân mua bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế cho biết, giá dịch vụ y tế không đơn thuần là giá để người dân chi trả chi phí khám chữa bệnh cho bệnh viện, mà quan trọng hơn, nó là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội thay mặt cho người dân thanh toán cho bệnh viện. Giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ thì phải bao gồm 7 yếu tố chi phí: Thuốc, vật tư trực tiếp; Điện, nước, xử lý chất thải; Duy tu, bảo dưỡng tài sản; Tiền lương, phụ cấp; Sửa chữa lớn tài sản cố định; Khấu hao tài sản; Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nhưng hiện nay, giá một số dịch vụ y tế quy định tại Thông tư liên bộ số 03 năm 2006 mới tính một phần các chi phí trực tiếp, giá một số dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 04 năm 2012 được tính 3/7 yếu tố trực tiếp. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đủ chi phí trực tiếp và phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cho nhân viên y tế vào mức viện phí sẽ phải hoàn tất trong năm 2015. Với thay đổi này, người bệnh sẽ phải chi trả thêm khá nhiều chi phí cho điều trị. Trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là gần 30% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (khoảng 27 triệu người).

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế về cơ bản không làm ảnh hưởng đến người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách vì đã được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 50% người cận nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Đối tượng này chắc chắn sẽ bị tác động bởi chính sách viện phí mới. Theo ông Liên, hiện nay, giá viện phí thấp nên nhiều người không tham gia bảo hiểm y tế, tự bỏ tiền túi chi trả. Nhưng khi viện phí tăng, hướng tới tính đúng, tính đủ thì nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, người dân sẽ phải chi trả viện phí rất lớn. Lúc đó, người dân mới thực sự thấy cần thẻ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, Chính phủ đang giao liên bộ khẩn trương hoàn chỉnh để ban thành thông tư vào cuối năm 2015, theo đó, dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 khi Thông tư ban hành có hiệu lực thì thực hiện theo mức giá gồm Chi phí trực tiếp và Phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật). Từ 1/3/2016 thực hiện mức giá theo đúng lộ trình, bao gồm cả chi phí trực tiếp và tiền lương.

Trong năm 2016, Liên bộ sẽ xem xét, hướng dẫn việc thực hiện đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Tại TPHCM,  từ ngày 1/6, Sở Y tế đã chính thức điều chỉnh giá các dịch vụ khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Khung viện phí mới ở TPHCM được áp dụng tại 378 cơ sở y tế công lập tăng 10% so với mức giá trước đó. Mức tăng viện phí mới được áp dụng trong các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh/ngày, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 85% của khung giá theo Thông tư liên tịch số 04 ban hành năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Đến ngày 1/6/2016, viện phí ở TP HCM sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Nhóm các phẫu thuật, thủ thuật (hơn 1.500 dịch vụ) tăng bằng 75% và từ ngày 1/6/2016 là 100% khung giá.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet