Năm 2017, Cần Thơ đầu tư 179 tỉ đồng để đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

M.A

Với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng, chương trình “Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2017–2021” đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc TP Cần Thơ thực hiện từ tháng 3/2017.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 28 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 36.000 người, chiếm tỷ lệ 3,04% tổng số dân. Số người trong độ tuổi lao động khoảng 21.907 người; trong đó, số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo đang làm trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể khoảng 2.190 người. Có 72% số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo có nhu cầu học nghề.

Ảnh minh họa.

Năm 2017, TP Cần Thơ đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho khoảng 440 người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề và có nhu cầu học nghề; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho các học viên người dân tộc. Học viên được học tập trung tại các trường cao đẳng nghề và các cơ sở dạy nghề với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/khoá học. Người học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng) được hỗ trợ chi phí học nghề một lần cho từng đối tượng.

Sở đã phối hợp với các quận, huyện mở các lớp dạy nghề theo nhu cầu lao động của doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại địa phương. Đến nay, Sở đã vận động thành công nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tham gia liên kết trong công tác đào tạo và tiếp nhận lao động là người dân tộc như: Công ty may giày Taekwang, Công ty may giày Bitis, Nhà máy may Vinatex Cần Thơ... với số lao động được đào tạo nghề và giải quyết việc làm dự kiến là 300 người.

Việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo đang quản lý chuyển cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ được thực hiện trong năm; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Dân tộc tại các quận, huyện sẽ chủ động đăng ký và lựa chọn đơn vị đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động tại từng địa phương; tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; thường xuyên kiểm định chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo.

Với những chính sách cụ thể, công tác đào tạo sát với thực tiễn, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2021 sẽ có 100% đồng bào dân tộc trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề và tối thiểu 80% có việc làm ổn định sau khi học nghề.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet