Nam Định hoàn tất chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kim Sơn (Báo điện tử Đảng cộng sản)

Ngày 16/9, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội diễn ra từ ngày 22 - 25/9 đã hoàn tất.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa 3/2 TP Nam Định, với sự tham dự 200 khách mời, 350 đại biểu chính thức, trong đó đại biểu nữ 34 đồng chí (chiếm 9,71%), đại biểu trẻ 4 đồng chí (chiếm 1,14%).

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Chủ trì cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Chung tại buổi họp báo  Nguồn: dangcongsan.vn

Sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân… đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành về nội dung văn kiện, từ đó hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chính thức trình Đại hội. Đại hội sẽ thảo luận tham gia ý kiến cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những vấn đề từ thực tiễn của địa phương nhằm góp phần xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước sát hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí "Tỉnh nông thôn mới". Tập trung xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội”.

Chủ trì cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Chung khẳng định: “Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt được yêu cầu đề ra”. Đồng chí Trần Văn Chung cho biết, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với số lượng dự kiến 55 đồng chí. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ cấp ủy với số lượng dự kiến 15 đồng chí, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy dự kiến 11 đồng chí. Căn cứ vào thông báo phân bổ đại biểu của Trung ương, Đại hội bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XII của Đảng với số lượng 20 đồng chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet