Nam Định: "Nhà sạch, vườn xanh, đường bê tông, sông không rác"

Minh Thư

Phong trào xây dựng môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp; phong trào nhà sạch, vườn xanh; đường bê tông, sông không rác và đặc biệt là phong trào hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường được các cấp Hội triển khai rộng khắp trên địa bàn.

Theo Hội Nông dân tỉnh Nam Định, nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 về “Tiếp tục nâng cao vai trò của hội nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo”.

Trong 6 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết đề ra có 5 chỉ tiêu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Phong trào xây dựng môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp; phong trào nhà sạch, vườn xanh; đường bê tông, sông không rác và đặc biệt là phong trào hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường được các cấp Hội triển khai rộng khắp trên địa bàn nông thôn.

Về công tác tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh cho biết, hàng năm có 10/10 huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở các cơ sở, chi tổ hội, câu lạc bộ nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tập trung tuyên truyền "Tuần lễ Quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường”; “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5; Ngày Nước thế giới 22/3; Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Môi trường thế giới. Xây dựng mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường, ra quân tổng vệ sinh thôn xóm vào thứ 6 hàng tuần… Các huyện, thành Hội còn phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân với nội dung công tác về bảo vệ môi trường, nước sạch nông thôn, môi trường với sức khỏe con người, vận động cán bộ, hội viên phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Nhiều xã, huyện ở Nam Định đang tích cực xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các buổi truyền thông, tập huấn về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn; sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm đồng ruộng thành phân hữu cơ… cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

Cùng với đó, hàng năm, Hội Nông dân các cấp tổ chức cho các hộ hội viên nông dân đăng ký cam kết thực hiện 6 nội dung về bảo vệ môi trường. Mỗi cơ sở Hội có một việc làm cụ thể tham gia bảo vệ môi trường như: nhận thu gom rác thải trong thôn xóm và khu dân cư; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; trồng mới, bảo vệ và chăm sóc hàng cây nông dân; xây dựng tuyến đường không có rác thải.

Một số đơn vị triển khai tốt đó là: Mô hình “hàng cây nông dân” của Hội Nông dân huyện Trực Ninh; tuyến phố, ngõ xóm không có rác thải của Hội Nông dân thành phố Nam Định; chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp xây dựng gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới ở Hội Nông dân huyện Hải Hậu; vệ sinh và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường ở huyện Trực Ninh, Hải Hậu; mô hình thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ở Hội Nông dân huyện Nam Trực, một số xã của huyện Ý Yên; thu gom rác thải tập trung ở Hội Nông dân huyện Xuân Trường…Theo báo cáo của các huyện, thành phố cuối năm 2016 đã có 617 chi Hội (đạt 195% kế hoạch) có tổ thu gom rác do Hội Nông dân thành lập và tổ chức thu gom, tập trung ở Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường

Các cấp hội đã phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng ở địa phương trang bị bảo hộ lao động cho đội thu gom rác ở các cơ sở. Đến nay đã có 100% cơ sở xã phường xây dựng hương ước của thôn về thu gom rác thải, tập kết đúng nơi quy định. Vận động nông dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, sử dụng hầm Biogas trong chăn nuôi gia súc gia cầm.  Đến nay phần lớn số hộ nông thôn đã có hố xí hợp vệ sinh.

Đặc biệt, năm 2012 Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn Trung ương Hội xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác hữu cơ trong sinh hoạt tại xã Yên Nhân huyện Ý Yên, tại xã Hải Nam huyện Hải Hậu vào năm 2013; năm 2016 xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn tại xã Nam Hoa huyện Nam Trực. Các mô hình đã hoạt động ổn định và đem lại hiệu quả tốt.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh cho biết, việc triển khai công tác bảo vệ môi trường tại địa phương cũng gặp một số khó khăn như Nam Định có nhiều ngành nghề công nghiệp cơ khí, dệt may, sản xuất vật liệu, chế biến, tiểu thủ công nghiệp… hàng năm đã sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất khá lớn đó là những tác nhân ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Người nông dân vẫn còn thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh, tập kết rác thải một cách tự phát; một số nơi công tác thu gom rác thải tại khu dân cư hoạt động cầm chừng, đồng thời các bãi chôn lấp, lò đốt xử lý rác thải xuất hiện một số vấn đề bất cập như vận hành không đúng quy trình, phân loại không đúng thành phần rác thải, thiếu kinh phí…Đặc biệt vấn đề vứt vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng bừa bãi trên bờ ruộng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người lao động và cộng đồng dân cư.

Để công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả tốt hơn, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; xây dựng được các dự án mô hình quản lý, xử lý chất thải, rác thải phù hợp với từng địa phương thiết thực và hiệu quả; ưu tiên các biện pháp tái sử dụng tái chế rác thải.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet