Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới

PV

"Phấn đấu đến năm 2020, Nam Định là tỉnh nông thôn mới, có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại”, đó là mục tiêu được trình bày trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Trong buổi khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 19 diễn ra ngày 23/9 vừa qua, Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh với nội dung là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, Nam Định là tỉnh nông thôn mới, có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại”.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Để đạt được mục tiêu đó, theo đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội thì Đảng bộ Nam Định  cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm.

 Đó là, tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế, không để Nam Định đi sau, thua kém các tỉnh, thành phố trong khu vực, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh nông thôn mới; tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực; phát triển mạnh, đa dạng các loại hình dịch vụ, gắn kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàng Đảng bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, chống bè phái, cục bộ; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, hệ thống chính trị; làm tốt công tác an ninh quốc phòng.

Đồng chí Phạm Quang Nghị còn lưu ý, Đảng bộ tỉnh Nam Định cần liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương, thảo luận chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, xây dựng Nam Định thành một trong những trung tâm kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 23/9. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Tỉnh cần đầu tư xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn theo mô hình trang trại, cánh đồng mẫu lớn; phối hợp, liên kết chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại, tỉnh cần cải thiện môi trường đầu tư, đưa công nghiệp trở thành ngành chủ lực; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, làng nghề, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nam Định cũng cần phát triển mạnh, đa dạng hóa dịch vụ, nhất là mạng lưới phân phối hàng tiêu hóa, tiêu thụ sản phẩm, gắn kết thị trường của tỉnh với các thị trường lớn như Hà Nội, Hải Phòng; phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử như: Khu di tích văn hóa Nhà Trần, Vườn Quốc gia Xuân Thủy…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet