Nam Định: Xã Giao Hà xây dựng mô hình nhà tiêu, nhà tắm… hợp vệ sinh đáp ứng NTM

Minh Thư

Xã Giao Hà xây dựng kế hoạch “Xây dựng mô hình hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bếp, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới” để triển khai thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Đại diện UBND xã Giao Hà, huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết,  căn cứ vào thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình Nông thôn mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, Đảng ủy xã Giao Hà tổ chức hội nghị Đảng bộ mở rộng đến các ủy viên BCH các Đoàn thể, các đồng chí Bí thư, Chi Hội trưởng các Đoàn thể ở dưới xóm để quán triệt các Nghị quyết của cấp trên.

Đặc biệt,  tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 800-QĐ/TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chỉ đạo Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền các mục tiêu, nội dung và yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các tổ chức, đoàn thể tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm. (Ảnh: Cổng thông tin huyện Giao thủy)

UBND xã xây dựng đề án mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH. Xây dựng kế hoạch “Xây dựng mô hình hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bếp, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới” để triển khai thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. UBND xã thành lập Ban quản lý các công trình do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và lập 3 quy hoạch đảm bảo yêu cầu: lấy quy hoạch tổng thể được duyệt làm cơ sở xây dựng phát triển nông thôn mới.

Ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Tạo thành cuộc vận động xã hội sâu rộng, phát động mạnh mẽ phong trào “Xây dựng mô hình hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bếp, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh”.

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường… nằm trong tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà nhiều xã, huyện đang phấn đấu để hoàn thiện, đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới.

Đại diện UBND xã Giao Hà cũng cho biết, khi đề án xây dựng nông thôn mới được duyệt địa phương đã triển khai nhiều công trình như: Đường, trường, trạm y tế, trụ sở làm việc, nghĩa trang liệt sỹ, nhà văn hóa xóm, chợ, bãi xử lý và chôm lấp rác thải, và một số công trình khác. Với tổng nguồn vốn đầu tư 27 tỷ đồng. Tổng số vốn đã huy động là 26 tỷ 104 triệu đồng.

Cụ thể, thu từ chương trình nông thôn mới là 9 tỷ 670 triệu đồng; thu từ trái phiếu Chính phủ kiên cố hóa trường học là 1 tỷ 653 triệu đồng; ngân sách Tỉnh hỗ trợ 2 tỷ 270 triệu đồng; thu nhân dân tự nguyện đóng góp theo Pháp lệnh dân chủ: 9 tỷ 061 triệu đồng; vốn lồng ghép là 3 tỷ 200 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác là 250 triệu đồng. Các nguồn vốn trên được xã quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích.

UBND xã tích cực huy động các nguồn lực đóng góp của nhân dân (bằng tiền, thóc, ngày công lao động, hiến đất) trên cơ sở pháp lệnh dân chủ, kết hợp lồng ghép bố trí kinh phí từ các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới để đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn.

Vì thế, tuy thời gian triển khai chương trình chưa dài nhưng  bộ mặt nông thôn ở xã đã có những bước chuyển biến tích cực. Đến nay tất cả các hộ gia đình nhân dân trong xã Giao Hà đã có nhà tiêu, nhà tắm, bếp, bể chứa nước sạch. Các trang trại chăn nuôi trong xã đều xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet