Nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi phục vụ đồng bào dân tộc

Bình Minh

Ngày 22/9, tại TP. Cần Thơ, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị về nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi là ấn phẩm của TTXVN, là ấn phẩm báo chí song ngữ duy nhất ở Việt Nam được xuất bản bằng chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số với 12 song ngữ bao gồm: Việt - Khmer, Việt - Bahnar, Việt- Jrai, Việt - Ê đê, Việt - Chăm, Việt - Mông, Việt - K'ho, Việt - M'nông, Việt - Tày, Việt - Xê đăng, Việt - Cơ tu và Việt - Hoa.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi hiện được phát hành tại 45 tỉnh, thành phố và vùng đồng bào dân tộc với số lượng 75.000 bản/kỳ/tháng.

Với nội dung phong phú, hình ảnh đẹp và chân thật, được phiên dịch chính xác, ngôn ngữ phù hợp và dễ hiểu, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc; góp phần đắc lực vào việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại, chống lại sự chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, tạo sự đồng thuận để xây dựng quê hương.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến, đánh giá cao vai trò, chức năng tuyên truyền của Báo, nội dung và hình thức của Báo ảnh Dân tộc và Miền núi ngày càng được nâng cao; đồng thời, phân tích, góp ý nhằm nâng cao chất lượng, nội dung phong phú, phù hợp với đồng bào các dân tộc, tăng số lượng phát hành Báo đến với đồng bào các dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết, với vai trò là cơ quan báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước, TTXVN đang nỗ lực thông qua các sản phẩm thông tin của mình với chức năng là ngân hàng cung cấp thông tin cho toàn bộ hệ thống báo chí trong cả nước, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức đúng quan điểm, đường lối chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN mong muốn các tỉnh, thành và địa phương đang thụ hưởng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi tiếp tục hợp tác chặc chẽ, ủng hộ Tòa soạn Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trong thực hiện các nội dung thông tin cũng như công tác phát hành, giúp ấn phẩm báo đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đánh giá cao TTXVN xuất bản các ấn phẩm song ngữ bằng 12 thứ tiếng của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có song ngữ Việt - Khmer, Việt - Hoa mang tính đặc thù vùng Tây Nam bộ. Số lượng phát hành Báo ảnh Dân tộc và Miền núi ngày càng tăng, chất lượng thông tin ngày càng đa dạng, phong phú mang tính định hướng cao, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đề nghị TTXVN tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách ưu tiên, chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, công tác liên kết vùng, các lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, an sinh xã hội, chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công; kịp thời giới thiệu những điển hình, kinh nghiệm hay trong đời sống, sản xuất.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet