Nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

PV

Cần đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội.

Sáng 7/6/2016, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư cùng dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, để công tác thi đua thật sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, yêu cầu cấp bách đặt ra với các cấp, các ngành là phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận động, tổ chức, động viên nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên tinh thần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần quyết tâm cao độ, vượt khó vươn lên. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền các phong trào thi đua cần tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; phải bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với phương châm "chân thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện", hướng tinh thần thi đua không phải vào những điều cao siêu, chung chung, trừu tượng mà rất cụ thể, thiết thực, thực hiện ngày một tốt hơn những công việc thường xuyên hằng ngày. Phó Chủ tịch nước đề nghị cần đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội; tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến rộng rãi các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình tốt. Đặc biệt vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến cần được coi là trọng tâm, thường xuyên, liên tục.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những quan điểm cơ bản của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, kinh nghiệm tuyên truyền góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đại biểu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet