Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho trụ trì các chùa Nam tông Khmer

Bình Minh

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng rất chú trọng tới công tác tập huấn kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật và nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động đồng bào Khmer cho các trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Mới đây, Ban Dân tộc phối hợp với Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer năm 2017.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đồng bào, sư sãi Khmer; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo cho vị trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, đưa các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng với giáo luật và pháp luật.


Được biết, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chính sách dân tộc, tôn giáo.

Nhờ sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà nước, đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho đồng bào và sư sãi Khmer tiếp cận với khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước xoá bỏ tập quán canh tác lạc hậu, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, làm ăn có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được giữ gìn và phát huy, việc tổ chức lễ hội đã rút ngắn thời gian, hạn chế việc lãng phí tiền của, công sức của nhân dân, đảm bảo  nội dung, chương trình của lễ hội đúng theo lễ nghi, phong tục tập quán của tôn giáo, dân tộc.

Các thiết chế văn hoá ở cơ sở được đầu tư; nhiều chùa, khóm, ấp và gia đình người dân tộc đã được công nhận là chùa văn hóa, ấp văn hoá, gia đình văn hoá.

Hệ thống phát thanh, truyền hình được phủ sóng, 100% người dân được nghe đài phát thanh; trên 95% hộ dân được xem truyền hình.

Hội nghị tập huấn lần này giúp cho các vị trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý chùa chiền, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào và sư sãi Khmer tại địa phương.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương nơi cư trú tham gia trong thực hiện tuyên truyền phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia công tác phòng ngừa, giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, cũng như góp phần giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc…

Tại hội nghị tập huấn, ông Lý Bình Cang, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đề nghị các vị trụ trì và ban quản trị chùa nên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc, tôn giáo và các văn bản về chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào, sư sãi được am hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hoạt động Phật sự;

Phát động các chùa hưởng ứng phong trào xây dựng chùa “xanh, sạch, đẹp”; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer; động viên sư sãi và đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, cải thiện đời sống xã hội, phấn đấu vươn lên khá giàu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet