Nâng cao năng lực bình đẳng giới cho trẻ em, phụ nữ dân tộc thiểu số

H.Thanh

Đó là một trong những nội dung của Hội thảo công bố kết quả rà soát, đánh giá phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vừa được tổ chức ngày 1/12 vừa qua ở Hà Nội.

Hội thảo do Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Cơ quan của Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức. Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ DTTS, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cao năng lực bình đẳng giới vùng DTTS của UBDT và bà Shoko Ishikawa, Trưởng cơ quan UN Women đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, đánh giá phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái DTTS đã phân tích về khung pháp luật và chính sách của Việt Nam liên quan tới quyền của phụ nữ và trẻ em gái DTTS từ góc độ chuẩn mực quy phạm quốc tế về quyền con người, cơ bản tập trung trên các lĩnh vực: Giáo dục; bạo lực đối với phụ nữ bao gồm nạn tảo hôn hoặc cưỡng hôn; chăm sóc sức khỏe chú trọng tới sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình; giấy chứng nhận sử dụng đất. Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị về điều kiện thiếu thốn, bất bình đẳng của phụ nữ, trẻ em gái DTTS; đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn…

Tổng kết Hội thảo, bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ DTTS nhấn mạnh: Bất bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tồn tại trong xã hội, vì vậy nghiên cứu đánh giá này được thực hiện từ góc độ quyền con người và phân tích giới các chính sách và luật pháp liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái DTTS là cần thiết. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet