Nâng cao năng lực truyền thông về nước sạch cho người thiểu số ở Kon Tum

Bình Minh

Dự kiến Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ được tổ chức trong 2 ngày (8 – 9/11/2017) ở huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Hội nghị do Ủy ban Dân tộc tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 380 ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hợp phần 3 Chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một số nội dung chính tại hội nghị gồm: Sự cần thiết phải sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường; Tác hại của sử dụng nước và nhà tiêu không hợp vệ sinh, ô nhiễm môi trường;

Giới thiệu tổng quan về Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 – 2020”, một số vấn đề cần lưu ý của Chương trình;

Giới thiệu một số công trình cấp nước, nhà tiêu hợp vệ sinh, mô hình quản lý, vận hành, bảo dưỡng nhằm khai thác có hiệu quả công trình;

Vai trò của người dân, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát, vận hành và quản lý công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet