Nâng sức cạnh tranh, chất lượng hàng hóa để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Từ Lương

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đạt hiệu quả, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các DN phải nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng hàng hóa và phải tạo ra sản phẩm mới, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện Thông báo Kết luận 264 -TB/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và sáng tạo bằng việc ban hành chủ trương các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, bước đầu đã có hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối DN Trung ương đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và sáng tạo bằng việc ban hành chủ trương các DN trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, bước đầu đã có hiệu quả thiết thực. Nhiều chỉ thị, kết luận, chương trình hành động cũng được ban hành nhằm phát huy nội lực, góp phần bảo vệ và khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, tạo thêm động lực cho DN tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bản thân các DN đã có nhiều giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, thương hiệu hàng hóa, dịch vụ. Một số đơn vị đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các DN trong Khối đã chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài. Đến nay đã có 30/33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai, thực hiện các hoạt động liên kết, ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ  ký kết hợp tác giữa các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối     Nguồn: baochinhphu.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp; ban hành Nghị quyết, Kết luận chuyên đề thực hiện Cuộc vận động, xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình hành động của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, thúc đẩy việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối để thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp; điều tra, khảo sát thị trường, thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành trong thực hiện Cuộc vận động và kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta trong việc lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn chung của nền kinh tế. Đây là Cuộc vận động lớn, phạm vi triển khai rộng khắp ở tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân, vì vậy các cấp ủy đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, thiết thực, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Kết luận 107-KL/TW  ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư.

Nhân dịp này, hưởng ứng Cuộc vận động, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Nguyễn Thiện Nhân, nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tiếp tục ký kết hợp tác sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet