Ngân hàng 0 đồng và loạt "ông lớn" sắp được kiểm toán

Hải Yến

Kiểm toán nhà nước vừa ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017. Theo đó, một loạt "ông lớn" như: HUD, Vinaconex, Habeco, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất... và 2 ngân hàng 0 đồng có tên trong danh sách kiểm toán năm 2017.

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2017, sẽ có 216 đầu mối, đơn vị, chủ đề được kiểm toán, được tổ chức thành 234 đoàn kiểm toán. So với kế hoạch kiểm toán năm 2016, kế hoạch kiểm toán 2017 tăng 21 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán.

Ngân hàng 0 đồng và loạt
Ngoài các doanh nghiệp lớn như Hud, Vinaconex, Habeco... thì 2 ngân hàng 0 đồng là OceanBank và GP Bank đều có trong kế hoạch kiểm toán 2017

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm theo từng lĩnh vực như: Kiểm toán NSNN để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách....

Kiểm toán về lĩnh vực đầu tư dự án, sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá về việc thực hiện Luật Đầu tư công, trong đó chú trọng kiểm toán các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Các biện pháp xử lý nợ đọng và đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 

Trong đó đáng chú ý là một loạt "ông lớn" được đưa vào danh sách kiểm toán trong năm 2017 như: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco),Tổng công ty Đường Sắt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam... 

Ngoài các doanh nghiệp lớn, việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém như các ngân hàng 0 đồng và việc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng. Theo đó, 2 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng cũng được Kiểm toán Nhà nước đưa vào danh sách kiểm toán trong năm 2017 là OceanBank và GP Bank.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tập trung kiểm toán công tác quản lý nợ công, công tác quản lý, sử dụng đất các dự án giao đất đô thị, khu kinh tế, đất tái định cư và đất nông, lâm trường để đánh giá việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, nguồn thu từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất,...; 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet