Ngân hàng chính sách: Hỗ trợ người nhiễm HIV phát triển kinh tế

Khánh Ngọc

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai dự án “Thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AID và người sau cai nghiện ma túy” tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ của Quỹ cứu trợ Chính phủ Mỹ (USAID) tài trợ qua 2 giai đoạn tương ứng với 2 tiểu dự án ( Dự án FCO#610132 với số tiền 875 triệu và dự án FCO#610206 với số tiền là 523,5 triệu) được triển khai thực hiện tại 03 quận tại thành phố Hồ Chí Minh là: Quận 4, Quận 8 và Quận Bình Thạnh.

Dự án thực hiện từ tháng 4 năm 2011 và kết thúc các hoạt động hỗ trợ vào tháng 6 năm 2012. Hiện nay, dự án vẫn cho vay quay vòng và tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ đạt trên 1.057,79 triệu đồng với trên 65 lượt khách hàng còn dư nợ.

Dự án cung cấp dịch vụ tài chính vi mô bằng các nguồn tài trợ và nguồn lực của địa phương nhằm giúp cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sau cai, tạo điều kiện cho họ tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu khả năng tổn thương về kinh tế và nguy cơ lây nhiễm HIV. 
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet