Ngân hàng không được mở chi nhánh mới nếu nợ xấu trên 3%

N.Hoài

Các ngân hàng sẽ không được mở chi nhánh, phòng giao dịch mới…. nếu không đưa nợ xấu về dưới mức 3%.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình ngày 6/7 vừa có vản bản số 5056 NHNN-TTGSNH về việc tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, NHNN sẽ không xem xét, chấp thuận đề nghị của TCTD mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc NHNN chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi TCTD Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch NHNN giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 1/10/2015.

Nợ xấu trên 3%, ngân hàng sẽ không được mở chi nhánh, phòng giao dịch mới

TCTD không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 1/10/2015 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến ngày 31/12/2015 (NHNN sẽ có thông báo việc hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu của từng TCTD).

Cùng với đó, NHNN sẽ tích cực kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn tập trung triển khai mọi biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngành ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 1/10/2015.

Cũng trong một văn bản khác ký cùng ngày (văn bản số 5057/NHNN-TTGSNH), Thống đốc NHNN yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 1/10/2015. Đồng thời, báo cáo  Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN kế hoạch xử lý nợ xấu trước ngày 20/7/2015.

Từ kỳ báo cáo tháng 6/2015, định kỳ hàng tháng, các TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02 cho đến khi có thông báo mới của NHNN.

Định kỳ hàng tháng, TCTD chỉ đạo các bộ phận có liên quan nhanh chóng rà soát, gửi kết quả tự phân loại nợ khách hàng cho Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo của tháng báo cáo và thực hiện việc báo cáo kết quả phân loại nợ theo quy định của Thông tư 02 về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng báo cáo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet