Ngân hàng không được thu phí đổi tiền lẻ

Nguyễn Hoài

Ngân hàng không được từ chối hoặc thu phí đổi tiền lẻ (mệnh giá dưới 5.000 đồng) không đủ tiêu chuẩn lưu thông với bất kỳ số lượng bao nhiêu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch NHNN đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ trong lưu thông.

Cụ thể, Thống đốc yêu cầu, để đảm bảo lưu thông tiền mặt thông suốt, không xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ hoặc tồn đọng nhiều lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại các địa phương, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch NHNN tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000đ trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua lưu thông, tiền mới in. Tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ kịp thời nhu cầu đổi tiền nhỏ, lẻ hợp lý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Người dân có thể đổi tiền lẻ tại các ngân hàng mà không bị mất phí

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đưa tiền mệnh giá nhỏ vào lưu thông.

Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng phải tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo thuận lợi giao dịch đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho người dân. Không được từ chối hoặc thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với bất cứ số lượng bao nhiêu. NHNN không thu phí giao dịch đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế trên địa bàn về nhu cầu, chất lượng tiền nhỏ, lẻ hiện nay, chủ động có các biện pháp tích cực để không xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ, hoặc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn đọng nhiều trong dân cư gây ảnh hưởng uy tín đồng tiền Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet