Ngân hàng nào đi đầu trong hoạt động phòng, chống rửa tiền?

Hải Quỳnh

Theo Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN), thực tế, hoạt động của tội phạm rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng rất tinh vi. Do đó, cần đẩy mạnh công tác phòng, chống loại hình tội phạm này.

Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam cũng quy định những dấu hiệu nhận biết như: khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; lần đầu đặt quan hệ với ngân hàng nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp; đặc biệt là khách hàng không giao dịch thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng, không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị không dưới 300 triệu đồng trong một ngày.

Ngoài ra khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu  thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; khi nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó...

Có thể nói, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những ngân hàng tiên phong trong hệ thống ngân hàng trong việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam.

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại (NHTM) là “phòng tuyến” tiên phong trong hoạt động phòng, chống tội rửa tiền nên Lãnh đạo VietinBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ Việt Nam ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cụ thể, VietinBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiểm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định khung về phòng, chống rửa tiền. Từ đó đưa ra quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank.

Song song với đó là hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của pháp luật và các cơ quan giám sát phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế.

Trong công tác đào tạo, truyền thông phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng được VietinBank đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: Nghiên cứu tình huống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nghiệp vụ, bản tin phòng chống rửa tiền hàng tháng, tổ chức nhiều lớp đào tạo cơ bản, chuyên sâu, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức các buổi truyền thông toàn hàng.

Cũng giống như các ngân hàng khác, là một định chế tài chính tuân thủ, VietinBank cam kết tuân thủ theo các quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo pháp luật Việt Nam và quốc tế. Đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro danh tiếng, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Và nỗ lực bảo vệ khách hàng, ngân hàng và cán bộ công nhân viên trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet