Ngân hàng Nhà nước “thúc” cho vay xây dựng nông thôn mới

N.Hoài

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 691/NHNN-TD yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố trong việc triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai, tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

NHNN chỉ đạo ngân hàng các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới

Định kỳ 6 tháng một lần NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động cung cấp số liệu đầu tư tín dụng xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố…

Văn bản của cơ quan điều hành tiền tệ cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet