Ngân hàng Nhà nước tổ chức tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền

Duy Anh

Hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, đồng thời giúp Cục phòng, chống rửa tiền nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mới đây, ngày 25/9, Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền cho các đối tượng báo cáo và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội. Các đối tượng báo cáo gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. 

Tại hội nghị, đại diện Cục phòng, chống rửa đã giới thiệu về công tác phòng, chống rửa tiền, hệ thống phòng, chống rửa tiền trên thế giới và Việt Nam. Theo đó, trách nhiệm của các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề  phi tài chính có liên quan trong việc nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: trách nhiệm chung; thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; về phương thức, tính  hiệu quả trong trao đổi thông tin phòng,chống rửa tiền giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước; các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm trong pháp luật phòng, chống rửa tiền. 

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, qua đó giúp Cục phòng, chống rửa tiền nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet