Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện FATCA

Nguyễn Hải

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA và yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện.

Thời gian qua, NHNN đã có các văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) tiếp tục triển khai thực hiện FATCA theo đúng lộ trình trên cơ sở một số hướng dẫn mới của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Theo đó, căn cứ vào tiến trình ký kết Hiệp định song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (IGA), ngày 3/9/2015, NHNN có văn bản gửi các TCTD hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA và yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện.

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục bám sát, cập nhật tình hình và trao đổi thông tin đối với IRS và Đại sứ quán Mỹ để có các hướng dẫn khác kịp thời đối với việc triển khai thực hiện FATCA tại các TCTD Việt Nam.

FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở nước ngoài.

Theo quy định FATCA, các tổ chức tài chính nước ngoài (FFIs) cần phải xác định chủ tài khoản cũng như các tổ chức dưới sự kiểm soát của nước Mỹ và cung cấp cho Sở Thuế vụ Mỹ (Internal Revenue Service - IRS) thông tin về tài sản, thanh toán thu nhập và dòng tiền thương mại trong năm tài khóa. Theo đó, FATCA yêu cầu tất cả định chế tài chính bên ngoài nước Mỹ gửi thông tin thường xuyên trên tài khoản tài chính của cá nhân hoặc pháp nhân Mỹ cho IRS.

Để thực hiện việc này, FATCA chứa đựng các quy định phức tạp và toàn diện có ảnh hưởng đến hầu hết mọi tổ chức tài chính trên thế giới. Các ngân hàng, quỹ và các tổ chức khác không tuân thủ FATCA có thể bị buộc phải rời khỏi thị trường tài chính Mỹ, hoặc không được đầu tư vào các tài sản của Mỹ.

FATCA đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2014. Kể từ ngày 01/7/2014, các tổ chức tài chính đã đăng ký mã GIIN với Cục thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng quy trình và thực hiện rà soát các tài khoản phải báo cáo của Hoa Kỳ và bắt đầu thực hiện khấu trừ đối với các chủ tài khoản chống đối và các tổ chức tài chính nước ngoài không tuân thủ FATCA.

Với việc ban hành FATCA, các tổ chức tài chính nước ngoài (Foreign Financial Institution - FFI) đều phải soát xét các chủ tài khoản và các nhà đầu tư của mình để xác định xem tài khoản của họ có phải là “tài khoản Mỹ” không. Ngoài ra, các FFI sẽ phải lựa chọn giữa việc sẽ ký một thỏa thuận với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), xác định và báo cáo lên IRS các thông tin trực tiếp và gián tiếp về các chủ tài khoản Mỹ, hay chịu áp mức thuế khấu trừ 30% đối với tất cả các khoản thu nhập trực tiếp hay gián tiếp từ Mỹ.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet