Ngân hàng phải làm gì để đối phó với vấn nạn rửa tiền trên phạm vi toàn cầu?

Nguyễn Hải

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn nạn rửa tiền ngày càng tinh vi và diễn ra với nhiều hình thức phức tạp, đa dạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các ngân hàng và tổ chức tài chính. Vậy, ngân hàng phải làm gì để đối phó với vấn nạn này?
Thời gian qua, các NHTM cũng đã nỗ lực triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định. Ảnh: minh họa

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước), để đối phó với vấn nạn rửa tiền trên phạm vi toàn cầu, các ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam phải tuân thủ các khuyến nghị về áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (FATF) đã ban hành. 

Trong thời gian qua, về cơ bản các NHTM đã triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định. Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai các quy định về AML/CFT hiệu quả, các NHTM phải thường xuyên cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đồng thời, tăng cường đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng phát hiện các giao dịch đáng ngờ cho cán bộ và nhân viên, ưu tiên đào tạo cho nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng. Bên cạnh đó, ông Ngọc cho rằng, các NHTM cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, đảm bảo cho việc báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để lọc, phân tích giao dịch; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Còn ông Trần Việt Phương, Giám Đốc Bộ phận Tư vấn Tài chính tại công ty kiểm toán KPMG Việt Nam cho rằng, để hoạt động phòng, chống rửa tiền hiệu quả, các ngân hàng phải thực hiện tốt các chức năng như quản trị và giám sát, nhận biết khách hàng, đánh giá rủi ro, giám sát giao dich....


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet