Ngân hàng TNHH MTV OceanBank kiên quyết đòi bồi thường thiệt hại

PV

Hà Văn Thắm cho rằng Ngân hàng Đại Dương không hề bị thiệt hại. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, bà Vũ Thị Kim Ngọc một mực cho rằng ngân hàng có cơ sở để đòi bồi thường thiệt hại.

Đã nhiều lần bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank và các lãnh đạo cũng như các Giám đốc Khối, Giám đốc Chi nhánh khẳng định con số 1.576 tỷ đồng được nêu trong cáo trạng không phải là con số thiệt hại của OceanBank. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương lại không cho là như vậy.

Trả lời luật sư sáng 08/09, bị cáo Hà Văn Thắm nói trong số 1.576 tỷ đồng cáo trạng của VKS quy kết OceanBank đã chi chăm sóc khác hàng, thực chất OceanBank chi lãi ngoài 1.088 tỷ đồng, là số chi bao gồm tiền OceanBank tạm ứng để hoàn ứng, và con số này có thể là doanh số. Còn lại, một khoản khoảng 100 tỷ đồng được Hà Văn Thắm cho ngân hàng vay nhưng chưa lấy lại được, 116 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Minh Thu chưa làm rõ được. 

“Từ  năm 2010 – 2014 sau khi khấu trừ các khoản chi phí tiền lương tiền thuế, khấu trừ khấu hao tài sản, OceanBank đã thu lãi khoảng trên 1.000 tỷ đồng đến từ việc chi chăm sóc khách hàng đó. Ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế, rất nhiều năm là một trong những cơ quan nộp thuế nhiều nhất tại tỉnh Hải Dương với số thuế nộp gần 300 tỷ đồng. Và như bị cáo trình bày, PVN góp vốn 20% cũng được nhận cổ tức khoảng 300 tỷ đồng nữa”.

Từ lập luận trên, Hà Văn Thắm cho rằng Ngân hàng Đại Dương không hề bị thiệt hại. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, bà Vũ Thị Kim Ngọc một mực cho rằng ngân hàng có cơ sở để đòi bồi thường thiệt hại.

“Trên cơ sở cáo trạng số 35 của Viện KSND Tối cao, căn cứ vào kết quả của cơ quan điều tra đã kết luận, khoản tiền 1.576 tỷ có lẻ được xác định là số tiền được lấy ra từ 3 nguồn của ngân hàng Đại Dương, gồm: Chi từ nguồn tạm ứng thực hiện nghiệp vụ tài khoản 3612 số tiền  925 tỷ đồng có lẻ; Chi thẳng hạch toán vào tại khoản chi trả tiền lãi tiền gửi tài khoản 801 số tiền 620 tỷ đồng có lẻ; và chi từ tài khoản Vũ Thị Thùy Dương (nguyên GĐ Khối Kế toán và Giao dịch trong nước – PV) khoảng 29 tỷ đồng có lẻ”, bà Vũ Thị Kim Ngọc nói.

Bà Ngọc cho rằng khoản tiền này được rút ta từ 3 tài khoản của OceanBank nên thuộc sở hữu của OceanBank.

“Do các cơ quan pháp luật xác định các bị cáo đã thực hiện rút ra chi trái với nguyên tắc tài chính, do vậy chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét thu hồi hoàn trả lại thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương theo điều 42 Bộ luật hình sự”

Bà Vũ Thị Kim Ngọc cũng giải thích thêm, ngày 06/06/2016 ngân hàng nhận được văn bản số 1701của C46 gửi cho các khách hàng có quan hệ tiền gửi ở OceanBank, trong công văn này yêu cầu các khách hàng có nhận khỏan tiền lãi ngoài nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để thực hiện khắc phục hậu quả. OceanBank mặc dù không phải đối tượng trực tiếp nhận văn bản này nhưng cũng đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện thu hồi tiền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet