Ngân hàng và thuế bắt tay chống rửa tiền

Trường Giang

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) vừa ký quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng chống rửa tiền.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, thời hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính trong trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và quản lý thuế. Theo quy chế này, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra thuế thuộc Tổng Cục thuế được giao là hai đơn vị đầu mối thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin.

Ngành ngân hàng và thuế cùng phối hợp trong phòng chống rửa tiền

Ảnh minh họa

Theo nội dung quy chế, việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Thông tin được trao đổi, cung cấp phải sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận thông tin.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải đảm bảo kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các bên và phải quản lý, sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về bảo mật thuộc chuyên ngành quản lý của các bên; tuyệt đối không được để lộ bí mật thông tin và nguồn cung cấp thông tin.

Bản Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi, xử lý thông tin được nhanh chóng, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tài chính - ngân hàng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet