Ngành Du lịch cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đảng XII thành các mục tiêu hành động

H.Thanh

Trong "Chương trình hành động của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" đã xác định các mục tiêu hành động cụ thể trong lĩnh vực du lịch.
Ảnh minh họa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Du lịch phải đạt được, bao gồm:


Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển du lịch

Hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), trình Quốc hội Khóa 14 xem xét, ban hành.

Xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Du lịch (sửa đổi) sau khi Quốc hội phê chuẩn, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch của cả nước, của vùng, địa phương và quy hoạch các khu, điểm du lịch quốc gia, đảm bảo phát triển bền vững.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch ở các địa phương; kiến nghị, xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch trong cả nước.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.

Hoạt động lữ hành

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, các tổ chức, cá nhân hoạt động hướng dẫn du lịch, các tổ chức, đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch. Thực hiện đúng kế hoạch, quy trình thủ tục hành chính và quy định pháp luật, đảm bảo thông thoáng tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghệp, tổ chức, cá nhân.

Tổ chức các chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên, các chương trình hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch ở các địa phương…

Phối hợp, tổ chức các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch và đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại các điểm du lịch.

Hoạt động lưu trú du lịch

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững trong cơ sở lưu trú du lịch.

Tạo dựng được thương hiệu chất lượng của các cơ sở lưu trú du lịch, góp phần khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Việt Nam.

Xúc tiến, quảng bá du lịch

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Tập trung phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến quảng bá du lịch.

Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến du lịch.

Đa dạng hóa các nguồn kinh phí thực hiện các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước.

Để đạt được các mục tiêu đó, Chương trình cũng đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể:

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch...

Tiếp tục mở rộng diện miễn thị thực cho công dân các quốc gia là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, thị trường khách trọng điểm, thị trường khách tiềm năng đang cần khai thác (các quốc gia SNG thuộc Liên Xô cũ), Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ...). Phối hợp triển khai thực hiện đề án cấp thị thực điện tử cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và chính sách gia hạn tạm trú cho khách đến từ các nước thuộc diện đơn phương miễn thị thực có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam du lịch quá 15 ngày nếu có doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế bảo lãnh, quản lý khách theo chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức và khách có vé máy bay khứ hồi.

Tăng nguồn lực cho quảng bá, xúc tiến và hỗ trợ phát triển du lịch

Hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước; cơ chế hợp tác nhà nước - tư nhân và xã hội trong xúc tiến quảng bá du lịch; chính sách huy động cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia quảng bá cho du lịch Việt Nam; tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động quảng bá, xúc tiến; đầu tư mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước cho quảng bá, xúc tiến du lịch.

Xây dựng năng lực tập trung cho cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về du lịch với chức năng tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia; tăng cường năng lực cho các trung tâm xúc tiến du lịch địa phương; phát huy và đổi mới vai trò của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, hiệp hội nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phối hợp liên ngành, góp phần quảng bá đồng bộ thương hiệu du lịch quốc gia.

Nghiên cứu hình thành các nhóm xúc tiến, quảng bá du lịch vùng theo nguyên tắc tự nguyện với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch và hội nghề nghiệp du lịch để thực hiện nhiệm vụ marketing du lịch chung của vùng.

Mở rộng và phát huy triệt để các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá, thu hút khách, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Việt Nam.

Phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch

Tiếp tục xây dựng những sản phẩm du lịch cao cấp, phù hợp với nhu cầu, thị hướng của các thị trường này. Tập trung 4 dòng sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh, có khả năng khai thác (du lịch văn hóa, du lịch đô thị, du lịch biển và du lịch sinh thái).

Tập trung đầu tư nâng cấp hoặc xây mới các cơ sở vật chất du lịch theo hướng hiện đại, đồng bộ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của thị trường.

Công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ cần được tăng cường thẩm định theo tiêu chuẩn, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đăng ký về chất lượng và yêu cầu ngày càng cao để hội nhập với khu vực và thế giới.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch; hoàn thiện, soát xét, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tình hình mới.

Tăng cường năng lực cho cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sở Du lịch mới được thành lập.

Mở rộng kết nối hàng không, đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng

Ngành Giao thông vận tải phối hợp với ngành Du lịch tập trung chỉ đạo triển khai để sớm hoàn thành các dự án đầu tư cảng du lịch, nhà ga, điểm dừng chân tại các đầu mối trung chuyển để tăng cường khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển của khách du lịch; nâng cấp chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường không và đường thủy nội địa.

Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch

Rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch.

Rà soát các quy định về giao đất, thuế sử dụng đất để kiến nghị sửa đổi nhằm giảm thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích đất cho không gian cảnh quan nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tăng nguồn lực đầu tư, đổi mới sản phẩm, qua đó tăng khả năng cạnh tranh, thu hút khách du lịch.

Nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực và hội nhập quốc tế

Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh bền vững của Du lịch Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Du lịch Việt Nam sẽ cùng các ngành, lĩnh vực tham gia ngày càng sâu rộng vào Cộng đồng kinh tế ASEAN.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet