Ngành hành pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng và rửa tiền

PV

Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) mới đây đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội thảo “Tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch trong ngành hành pháp”.

Trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển, một trong những thách thức lớn đặt ra đối các quốc gia, trong đó có Việt Nam là vấn nạn tham nhũng. 

Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, những năm qua, Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực thể hiện trách nhiệm của mình cùng với nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tham nhũng và các hành vi có liên quan đến tham nhũng.

Việt Nam hiện cũng là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003. Hiện Việt Nam cũng đã hoàn thành việc đánh giá quốc gia giai đoạn I (2012 - 2013) việc thực thi Công ước này và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia đám phán, ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương, song phương có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Qua đó, tạo ra hành lang pháp lý và cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng, rửa tiền nói riêng.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet