Ngành Thuế bãi bỏ 92 thủ tục hành chính

Hải Yến

Từ đầu năm 2016 đến nay, Tổng cục Thuế đã bãi bỏ 92 thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm hệ thống cung cấp dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho trên 561.000 doanh nghiệp trên cả nước.

Thời gian vừa qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã có nhiều cải tiến trong trong cơ chế, chính sách pháp luật về thuế. 

Theo Tổng cục Thuế, trong năm 2016, ngành Thuế đã tích cực sửa đổi, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, Tổng cục Thuế đã bãi bỏ 92 thủ tục hành chính (TTHC), đạt tỷ lệ 23,9% trên tổng số 385 TTHC vào thời điểm ngày 31/12/2015, đồng thời ban hành mới 7 TTHC. Đặc biệt đã cắt giảm thời gian cho các thủ tục thuế từ 420 giờ/năm xuống 117 giờ/năm.

Bên cạnh cải cách TTHC, thời gian qua, Tổng cục Thuế cũng đã bảo đảm hệ thống cung cấp dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho trên 561.000 doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có hơn 96,72% doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet