Ngày 16/12, Khai trương dịch vụ nhận-trả hồ sơ hành chính qua Bưu điện

Bình Minh

Chiều 7/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp với với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Bưu chính báo cáo những nội dung triển khai Quyết định số 45 mà Bộ TT&TT đã thực hiện, và dự kiến những nội dung cần triển khai trong Quyết định số 45.

Theo đó, dự kiến các nội dung công việc cần triển khai gồm: Thống nhất với Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Văn phòng Chính phủ (Vụ Thủ tục hành chính và công vụ) kế hoạch triển khai Quyết định 45;

Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ TT&TT để triển khai Quyết định số 45 với thành phần gồm lãnh đạo Bộ TT&TT làm trưởng ban, và các ủy viên gồm đại diện các đơn vị như Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ...;

Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (cụ thể là dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam)

Chủ trì, phối hợp để rà soát, kiến nghị việc ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước đối với những đối tượng được miễn, giảm cước khi gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định 45, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quyết định số 45 tại các địa phương, Bộ, ban, ngành...

Dự kiến Lễ khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ được tổ chức vào ngày 16/12 tại Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet